Tjejer Kan


METEOR INTERNATIONAL arbetar tillsammans med Tjejer Kan och Hidde Iyo Dhaqan med flera projekt  "OMRÅDET" som ska resultera i en blog med konstkritik, https://gatanskonstkritik.blogspot.com och en onlinetidskrift SAKINA  https://issuu.com/sakinamagazine/docs/aaantligen som tar upp ämnen som berör unga muslimska tjejer.
se länkar till detta projekt i menyn högst upp till vänster BURNING ISSUES
Ett textilt  konstprojekt med konstnär  Isabel Theselius i samarbete med konststuderande Safia Ikherragen, Karima Ngou, Hajar Aaouini ,Hind Elgurche, Samira Ajalroud och Maryam Aherhaou på Kulturhuset  L´Blend i Tiznit, Marocko ,med PAF & Meteor International  som samarbetspartners under dec 2018


Vi tog projektet vidare till Tjejer Kan, Hidde Iyo Dhaqan i Sofielund i samarbete med Hadan, Faisa, Isra, Selma, Aniso,,Laila, Fartun, Ibado Elmi och Tamara de Laval  under våren 2019Vi har startat en mobil plattform efter modellen Cybermohalla i Malmöstadsdelen Sofielund under namnet Området för att senare försöka knyta an till flera stadsdelar. 
Vi har inlett samarbete mellan konstnärsgruppen Meteor International  som arbetat i Sofielund sedan 2004 med olika konstprojekt och en grupp unga somaliska kvinnor från projektet Tjejer Kan i Sofielund i Malmö. Tjejerna  vill arbeta med fotografi, film och med en nättidning för unga muslimska tjejer där de ska ta upp sin problematik, med ena delen av sig själv i det sekulära samhället i Sverige.
Vi använder oss av olika lokaler då vi träffas: Kaféer, Garaget i Sofielund , Tjejer Kans lokal i Hidde Iyo Dhaqan, våra ateljéer samt  olika konstinstitutioner som vi besöker som mötesplatser.
Vi har en blog kallad gatans konstkritik  http://gatanskonstkritik.blogspot.se där ungdomar från Seved/Rosengård/Nydala  som ofta inte hörs i konstdebatten skriver om  aktuella utställningar i Malmö.
Genom att kritisera konst på sociala nätverk så tror vi att konstkritiken når ut till ungdomarnas egna nätverk .De kanske vanligtvis inte känner sig inkluderade i konstens rum. Vår förhoppning är att senare kunna bjuda in gästrecensenter från andra så kallade utsatta områden runt om i Sverige.
Vi har under planering ett annat konto med livesändningar från våra projekt och digital instagram-konst tillsammans med de unga i gruppen, samt en webbsida för Området där vi lägger in de projekt vi arbetar med. 

Vi kommer  senare att arbeta med interaktiv video /audiovisuella bildspel och ljudkonst parallellt med måleri och installationer. Ett delprojekt är att intervjua kvinnor som bott eller bor i Sofielund och tolka intervjuerna i konstverk, förhoppningsvis tillsammans med de intervjuade kvinnorna. 

Vi vill också göra utställningar där vi äldre och yngre möts i skapandet av konstverk. 
April 2019 kommer några av Tjejer Kan att ingå i utställningen Gradually Shifted Acceptance på Alta Art Space i Malmö

Vår främsta målgrupp är ungdomar i Sofielund med flera stadsdelar i södra Malmö. Projektledningen för Tjejer Kan deltar i all planering av vår verksamhet. Publiken ska kunna ta till sig utställningar vi senare gör  genom olika digitala och fysiska konstverk och genom interaktiv diskussion vi vill föra med publiken..


Cybermohalla, bygger på en modell från Delhi där man bjuder in ungdomar mellan 15-25 år som får möjlighet att diskutera och presentera  sina projekt, en hybrid plats, som öppnar nya nätverk  genom cyberspace, kvaliteten bygger på lokal förankring och intimitet i en tät urban stadsdel. Det kan vara flera mötesplatser som ansluter till varandra.
Medan vissa möten  är reserverade uteslutande för att lyssna på varandras texter (reflektioner, beskrivningar, samtal, loggar från gatan, anekdoter från dagliga möten etc.), är de övriga sammankomsterna ägnade åt att skapa projekt från dessa texter, deras berättelser och diskussionerna som följer varje berättelse. Dessa projekt kan vara animeringar, skrivna texter, ljudscape, fotoberättelser, skrivna ord, ljud och visuella sammanställningar eller berättelser, storyboards etc. Det vill säga, varje sammankomst är till för övning och skapande från associativt tänkande genom varandras upplevelser, tankar och energier.
Upprepning och varaktighet är centralt för att bygga tätheten hos varje nod och därmed nätverket och varje utövare som kommer till mötesplatsen vet att det kommer nya möten och engagemang hela tiden.
För en utövare som är ny på mötesplatsen  är inträdeströskeln denna utmaning - inte bara att dela men att lyssna. Kanske är en av frågorna till en ny aktör “Hur mycket lyssningstid har du ?”


Begreppet Third Culture Kids 
Sociologiskt begrepp myntat av den amerikanska antropologen Ruth Useem.
Syftar på det mellanläge som kan uppstå hos en människa som är född i ett visst land men sedan växer upp i ett annat.
Idén är att denna person inte anammar någon av ländernas kulturer­ fullt ut, utan i stället plockar element från båda och bildar en tredje, fristående kulturell tillhörighet.
”Den tredje kulturen är en ständigt levande, växande föränderlig mix, vars enda fiende är gränser och stagnation.” 
(ur förordet till  boken ”Third culture kids” av Ra Hidaya Modig, ett kollektivt författarskap av kreativa ungdomar )
Begreppet kan upplevas  som en befrielse för en del s.k “Third Culture Kids “ då de får en koppling till vem de är och till den oro de känner över att vara utanför både sin egen kultur och den kultur de blivit uppfödda i. 


Steg 1. Inledningsvis kommer vi att ta med tjejerna till olika foto och konstutställningar och museer, diskutera den samtida konsten med dem  och hur vi kan utforma deras idéer och våra i det gemensamma projektet på ett nyskapande och experimentellt sätt. 

De har en häpnadsväckande  drivkraft och höga ambitioner, men  behöver stöd och uppmuntran av oss mer erfarna konstnärer. Vi arbetar med samma intresse i att dokumentera människors liv på ett konstnärligt sätt i bl.a  det socio ekonomiskt utsatta område, Seved i Sofielund, där vi bor och verkar. Vi vill nå ut med en positiv bild av den inneboende kraften som finns hos invånarna här för att inte medias negativa beskrivning av området ska styra vår historia.

Vi vill utveckla möjligheten att kunna föra reella samtal och diskussioner med den publik vi kommer att få då vi utför delar av projekten i utställningsform. 

Publiken ska kunna ta till sig utställningen  genom olika digitala och fysiska konstverk.  Vi  kommer att arbeta  med interaktiv video, audiovisuella bildspel,fotografi, ljudinstallationer, måleri  samt med  en aktiv blog och webbsida. Det blir mer nerv i en utställning  då man blandar digitala medier och fysiskt närvarande konstverk . 
En del av publiken kommer att vara del av utställningen genom att de själva aktivt deltagit i projektet då de intervjuat / filmat sina föräldrar eller andra närstående. 
Vi vill använda oss av Cybermohallas modell att diskutera projekten tillsammans kontinuerligt för att sedan kunna presentera dem för en publik. Skillnaden är att vi samarbetar unga och äldre i vårt projekt. 

Steg 2 . Utveckla projektet om kvinnor i Sofielund i samarbete mellan Tjejer Kan och andra unga kvinnor i Sofielund  och vi konstnärer i Meteor med intervjuer, foto, filmer och måleri där vi tolkar samtalen och kvinnornas livshistorier. 

Steg 3. Vårt mål  är att göra flera utställningar tillsammans, professionella konstnärer - unga kvinnor i  Malmö. Vi vill  nå ut till den lokala publiken i vårt eget område och till skolor  och bibliotek  och  till stora konstinstitutioner i Sverige, där vi tänker oss interagerande  utställningsformer som kan dra in och engagera publiken.

Genom debatter, interaktiva webbsidor, nättidning, foto,film och ljudkonst workshops mitt i de pågående utställningarna. 

Vi planerar en utställning  i Los Angeles tillsammans med  Los Angeles baserade  konstnärer. Vi har Meteormedlemmar i Los Angeles.
Vi vill även göra utställningar i Indien där vi har ett nätverk  till  new media gallerier genom vår filial Meteor India i Calcutta. 

Några av oss som arbetar med projektet:
Tamara de Laval, konstnär 
Ossian Theselius, Konstnär
Marko Cesarec, Konstnär
Tjejer Kan 
Sakina 
Hidde Iyo Dhaqan,Ibado Elmi

  

Fotografi: Fartun 
Fotografi : Kawsar

Fotografi : Kawsar


                                        Tjejer Kan, utställning på Sofielunds Folkets Hus 2018 


 UTSTÄLLNING AV TJEJER KAN PÅ FOTO GALLERI SEVED 

Fotografi:Fartun