Metood

Metoouppropet #konstnärligfrihet har inspirerat oss, en grupp konstnärer, att utveckla Metooder som syftar till att skapa en inkluderande rörelse, mot maktmissbruk inom konsten.Vi är en stödgrupp inom metoorörelsen för kvinnliga, POC, trans eller ickebinära konstnärer i Malmö/Skåne. Stödgruppen uppstod som ett nätverk efter uppropet för konstnärligfrihet# i november 2017 
Se länkar om detta projekt i menyn i vänstra hörnet på denna site