Metood

Metoouppropet #konstnärligfrihet har inspirerat oss, en grupp konstnärer, att utveckla Metooder som syftar till att skapa en inkluderande rörelse, mot maktmissbruk inom konsten.Vi är en stödgrupp inom metoorörelsen för kvinnliga, POC, trans eller ickebinära konstnärer i Malmö/Skåne. Stödgruppen uppstod som ett nätverk efter uppropet för konstnärligfrihet# i november 2017 
Under 2019 kommer Metooder , temporära scener med konstnärsintervjuer och presentationer  att genomföras på konstinstitutioner i Malmö 
 Metooder - temporära scener på konstinstitutioner för att belysa och förändra
patriarkala strukturer, klassproblematik, tystnadskultur och härskartekniker inom
konstområdet med stöd av Se länkar om detta projekt i menyn i vänstra hörnet på denna site