Dold Konst 2014

se http://doldkonst.blogspot.se Under dold konst samarbetade vi med Ayman Ramadan konstnär från Cairo/During Hidden Art we collaborated with Ayman Ramadan, artist based in Cairo