Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Utvalda

METEOR INTERNATIONAL

METEOR INTERNATIONAL


Konstnärsgruppen Meteor International med sambandcentral i Seved/Sofielund i Malmö Sverige och i Howrah/Kolkata Indien har konstnärer som medlemmar över hela världen. Ett nätverk med vitt skilda åldrar, kulturella bakgrunder och nationaliteter. Gruppen bildades 2003 för att göra det möjligt att genomföra större projekt med många deltagare och för att kunna nå ut till en ny oförutsägbar publik. Med målet att överbrygga och skapa nya oväntade generationsmöten vilket är en av de bärande idéerna i sammanslutningen. Gruppen arbetar med konstprojekt främst i det offentliga rummet, på oväntade platser, men även i konventionella konstsammanhang. Projekten utförs i samarbete, dialog med respektive områdes invånare och lokala aktörer. För att fånga upp och arbeta med åsikter, områdeshistoria, miljöproblem och politiska frågor.
METEOR INTERNATIONAL artist group are based in Seved/Sofielund, Malmö, Sweden- Howrah/Kolkata, India and with…

Senaste inläggen

Nyheter

PAF

Meteor India och nya konstnärsmedlemmar

Gradually Shifted Acceptance

Positive Power

Metood