METEOR INTERNATIONAL

METEOR INTERNATIONAL

Konstnärsgruppen Meteor International med sambandcentral i Seved/Sofielund i Malmö
Sverige och i Howrah/Kolkata Indien har konstnärer som medlemmar över hela världen.
Ett nätverk med vitt skilda åldrar, kulturella bakgrunder och nationaliteter. Gruppen
bildades 2003 för att göra det möjligt att genomföra större projekt med många deltagare
och för att kunna nå ut till en ny oförutsägbar publik. Med målet att överbrygga och
skapa nya oväntade generationsmöten vilket är en av de bärande idéerna i
sammanslutningen. Gruppen arbetar med konstprojekt främst i det offentliga rummet, på
oväntade platser, men även i konventionella konstsammanhang. Projekten utförs i
samarbete, dialog med områdets invånare och lokala aktörer. För att fånga upp och arbeta

med åsikter, områdeshistoria, miljöproblem och politiska frågor.


METEOR INTERNATIONAL artist group are based in Seved/Sofielund, Malmö, Sweden-
Howrah/Kolkata, India and with artist members all over the world. Make art exibitions,
workshops and projects in unexpected public spaces. Cooperating and communicating
along with local population and artists. Reach out to an unpredicted audience. Projects in
certain areas pursue local comments on environmental problems and political issues.
The group consists of members with different cultural background and ages, thereby
bridges gaps and create new unexpected meetings.
http://meteorprojekt.blogspot.se/

http://meteorinternational.weebly.com