Ett Spadtag Djupt

Ett Spadtag Djupt
Anna Wessman och Tamara de Laval från Meteor gjorde ett projekt tillsammans med lärare och elever på Sofielundsskolan under 2016 - 2017. Anna och Tamara tillbringade tid med eleverna på Sofielundsskolan och klasserna 5A och B var med på Malmö Stadsarkiv och fick forska tillsammans med stadsarkivarier och sina lärare om barn som gick på
Sofielundsskolan för 100 år sedan, år 1916. Vi visade foto från
Sofielunds historia och berättade hur det sett ut på vissa platser i
området där det innan 1930 talet bara var åkrar eller koloniträdgårdar.
Sedan skrev eleverna  om sitt eget liv och ritade bilder om sina familjer. De gjorde
också bilder som föreställde deras utsikt från sitt eget hem.
Vi ramade in materialet och monterade det på elskåp lite här och
där i Sofielund
Texterna som finns där är bara korta varianter av de längre de
skrev under sina svensklektioner.
De längre mer ingående texterna kommer vi att ställa ut på flera
utställningar, och vill försöka göra en bok av texterna om vi får
tillstånd av barnen och deras föräldrar. De visar på så många
livsöden.

Detta projekt var en del av Srinagar Biennale 2017, Malmö Node, Conflicting Spaces
Ett samarbete med Malmö Stadsarkiv, EON, Fastighetsägarna
BID Sofielund och Meteor International
http://srinagarbiennale.org/nodes/malmo/
http://conflictingspaces.weebly.com
http://meteorinternational.weebly.com                                         Från Malmö Stadsarkiv