2011 Dold Konst vid Göta Kanal

Dold Konst längs  Göta Kanal see http://doldkonst.blogspot.se