meteor workshop


Meteor held a workshop at Sevedsplan in Malmo 2009 with Jens as the organizer.Youngsters in the area participated. Meteor höll en workshop vid Sevedsplan i Malmö 2009 .
Jens organiserade workshopen, som höll till både runt om i stan och på gamla matt-tvätten Flygande Mattan vid Sevedsplan.
I workshopen ingick foto, screentryck, applikation m.m. i arbetet .
1 juli samlade vi ihop deltagare i kvarteret och provade olika kreativa tekniker samt delade ut engångskameror. Vi höll till på gamla matt-tvätten och senare i juli-augusti bearbetade vi de foto och collageutklipp m.m. som kommit till under workshopen och gjorde en stor bild tillsammans.
Den 31 augusti visade vi en del av projektet, foto och en stor bild på en presenning, fotocollage , vid Sevedsplan under en fest som pågick på torget. Jens fortsätter att arbeta med barn och ungdomar, delar ut engångskameror och sedan bearbetar de fotona och gör en slags cut-outs av dem i ett blankt plastmaterial som monteras med lim på presenningar. Vi ställdeut bilderna på Garaget på Lönngatan under en festival 2009.
TACK TILL SDF, Södra Innerstaden i Malmö och MKB