guadalajara and cali


Ossian Theselius och Tamara Malmeström de Laval ställer ut på Galleri Sector Reforma, Guadalajara, Mexico från 26 april 2007 och på Academia de Bellas Artes, Cali, Colombia, aug 2007 på utställningen "La Vista". Curator Yohanna Roa Martinez.

På länken till Yohannas hemsida titta på Exposicion La Vista och Galeria Sector Reforma.
www.yohannamroa.com
LA VISTA
Ossian Theselius and Tamara Malmestrom de Laval participated in an exhibition at Galeria Sector Reforma ,Guadalajara,Mexico in April 2007
see Exposicion La Vista and Galeria Sector Reforma at www.yohannamroa.com